پویش ها :
 

وبینار نژادپرستی ساختاری در آمریکا

مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها وبیناری با موضوع "نژادپرستی ساختاری در آمریکا" برگزار می کند.

وبینار نژادپرستی ساختاری در آمریکا

وبینارهای روز قدس

برگزاری وبینارهای روز قدس توسط مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

وبینارهای روز قدس

نشست و گفتگوی تخصصی با عنوان "بررسی وضعیت روابط بین الملل چین در دنیای مدرن"

برگزاری نشست و گفتگوی تخصصی با عنوان "بررسی وضعیت روابط بین الملل چین در دنیای مدرن" با حضور «پروفسور یان شوئه تونگ» دبیر کل مجمع صلح جهانی و رئیس موسسه روابط بین الملل دانشگاه چینهوا

نشست و گفتگوی تخصصی با عنوان

QR Code مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

کد QR برای ثبت نام در مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

QR Code مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

شش تجربه مهمی که برای تصمیم گیری درباره برجام باید بدانیم

شش تجربه مهمی که برای تصمیم گیری درباره برجام باید بدانیمTotal 5  records . Showing 1 to 5 of 5